Käyttöehdot

1. Yleistä

 

Nämä ovat Robert Bosch Oy yhtiön (jäljempänä "Bosch") verkkopalvelun (jäljempänä "verkkopalvelu") ja verkkokaupan (jäljempänä "verkkokauppa") yleiset käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "ehdot"), joita sovelletaan internetsivujen välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Boschin ja asiakkaan (jäljempänä "asiakas") välillä. Verkkokaupassa voi asioida ainoastaan kuluttaja-asiakas, joka on vähintään 18-vuotias, ja jonka toimitusosoite on Manner-Suomeen.

 

2. Tuotteiden tilaaminen

 

Verkkokaupassa esitellään valikoima tuotteita (sähkökäyttöisten työkalujen varaosia). Asiakas voi valita varaosat tästä tuotevalikoimasta valitsemalla halutun tuotteen ja kappalemäärän ja lisäämällä tuotteet ostoskoriin

 

3. Tilauksen vastaanoton vahvistaminen ja tuotteiden saatavuus

 

Kun Bosch on vastaanottanut asiakkaan tekemän tilauksen, asiakas voi tulostaa itselleen vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ja siitä, että tilauksen käsittely aloitetaan. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa.

 

Verkkokaupassa on esillä erilaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Bosch ei voi taata verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä.

 

Mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Bosch varaa oikeuden toimittaa asiakkaalle korvaava tuote, joka on käyttötarkoitukseltaan ja laadultaan vastaava ja yhtä sopiva kuin tilattu tuote. Korvaavan tuotteen hinta ei saa ylittää tilattua tuotetta, ellei asiakas hyväksy korkeampaa hintaa. Mikäli tuotetta ei ole lainkaan toimittaa, kaupan katsotaan peruuntuneen. Bosch toimittaa vain täydellisiä tilauksia, ei jälkitoimituksia.

 

4. Hinnat

 

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Bosch pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja.

 

Tuotteiden hintoihin lisätään aina kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelymaksuja.

 

5. Toimitusehdot

 

Tuotteet toimitetaan pakettilähetyksenä. Kotiinkuljetuksessa tilaus toimitetaan suoraan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ma-pe klo 9.00 - 21.00 välisenä aikana. Kuljetusliike sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa toimituksen ajankohdan puhelimitse.

 

Verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaan koti- tai muuhun asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Manner-Suomessa. Tuotteita ei toimiteta Ahvenanmaalle.

 

Bosch pyrkii toimittamaan tilaushetkellä varastossa olevat tuotteet asiakkaalle noin 7 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Toimitus voi kuitenkin poikkeuksellisesti, muun muassa tuotteiden tilapäisen loppumisen vuoksi,

kestää normaalia pidempään. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Bosch pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen.

 

Bosch ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen, taikka ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

 

Asiakkaalta peritään tilauksen yhteydessä yksilöitävät toimituskulut kustakin tilauksesta.

 

6. Toimituskulut

 

Toimituskulut ovat 8,13 € (alv 0%). Tähän lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Vain täydelliset tilaukset sallitaan, ei jälkitoimituksia.

 

7. Maksuehdot

 

Asiakas voi maksaa tilaamansa tuotteet Mastercard tai Visa luottokorteilla.

 

8. Peruutusoikeus

 

Asiakkaalla on oikeus palauttaa verkkokaupasta tilaamansa tuotteet Boschille 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava tuote on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella myytävissä edelleen. Jos asiakas haluaa palauttaa tilaamansa tuotteet, hänen pitää pyytää palautusohjeet Bosch asiakaspalvelusta.

 

Puh. 0800 98044 (maksuton)

Faksi 010 296 1838

Sähköposti:  ew@boschasiakaspalvelu.com

 

 Tuotteiden palautusosoite on:

 

Bosch Keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 VANTAA

 

Bosch vastaa normaalitilanteissa peruutettavien tuotteiden postituskuluista. Jos tuotetta ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla postitse, vastaa asiakas sen palautuskustannuksista.

 

Bosch hyvittää peruutettujen tuotteiden arvon käyttäen asiakkaan palautuksen yhteydessä ilmoittamia pankkiyhteystietoja.

 

Mikäli asiakas palauttaa tuotteen, asiakkaalle hyvitetään tuotteesta asiakkaan maksama hinta, vaikka tuotteen hinta olisi myöhemmin muuttunut.

 

9. Omistusoikeuden pidättäminen

 

Bosch pidättää itsellään omistusoikeuden tuotteisiin ennen kuin niiden ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan.

 

Ennen omistusoikeuden siirtymistä asiakkaalle hän on velvollinen käsittelemään tuotteita varovaisesti.

 

10. Vahinkoriskin siirtyminen

 

Bosch on vastuussa tuotteista kuljetuksen aikana. Ostettujen tuotteiden vahinkoriski siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet toimitetaan hänelle.

 

11. Takuu

 

Takuuaika alkaa tavaroiden toimituksesta ja kestää 2 vuotta.

 

Takuu ei kata

- käytöstä johtuvaa kulumista tai muuta normaalia kulumista;

- sellaisia vaurioita, jotka syntyvät vahinkoriskin siirtymisen jälkeen ja aiheutuvat väärästä käsittelystä, varastoinnista tai asentamisesta, asennus- ja käsittelyohjeiden noudattamatta jättämisestä, kohtuuttomasta rasituksesta tai käytöstä tai huollon tai kunnossapidon puutteesta;

- force majeuren aiheuttamia vaurioita, erityisesti sellaisia, jotka johtuvat ulkopuolista tekijöistä, joita ei voitu olettaa sopimuksessa ja vaurioita, jotka johtuvat tavaroiden käyttämisestä sellaisella tavalla, jota ei oletettu sopimuksessa ja joka ei vastaa normaalia käyttöä.

 

Boschin harkinnassa on, korjataanko tuotteiden vauriot vai korvataanko tuotteet uusilla tuotteilla. Boschilla on oikeus kieltäytyä virheen korjaamisesta, mikäli siitä aiheutuu kohtuuttomia kuluja Boschille.

 

Jos virhettä ei voida korjata, asiakas voi halutessaan vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista, mikäli virhe ei ole vähäinen.

 

12. Vastuun rajoittaminen

 

Tuottamuksellisissa velvollisuuden laiminlyöntitapauksissa Bosch-yrityksen vastuu rajoittuu suoriin ja ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, jotka ovat sopimukselle tyypillisiä. Tämä pätee myös silloin, kun tuottamukselliseen velvollisuuden laiminlyöntiin syyllistyy Bosch-yrityksen lakimääräinen edustaja tai Bosch-yrityksen velvollisuuden täyttämisestä vastaava työntekijä.

 

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske asiakkaan vaatimuksia, jotka perustuvat tuotevastuuseen. Lisäksi ne eivät koske asiakkaan fyysisiä vammoja, terveydellisiä haittoja tai kuolemaan johtavia vahinkoja, jotka luetaan Bosch-yrityksen syyksi.

 

13. Asioiminen verkkokaupassa

 

Jos verkkokaupasta on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, Bosch ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Jos Bosch saa tietoonsa, että ulkoisten sivustojen sisältö on lainvastaista, Bosch poistaa linkin tällaisiin sivustoihin omasta sivustostaan viipymättä.

 

14. Tietojen tallentaminen ja tietosuoja

 

Verkkopalvelun kautta välitettäviä Boschin asiakkaiden ja muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on asiallinen yhteys Boschin toimintaan, tallennetaan Boschin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin. Rekisterin tietoja käsitellään rekisteriselosteen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Bosch voi käyttää verkkopalvelussa nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa, jonka avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä internetsivulta käyttäjä tuli verkkopalveluun. Evästeiden avulla Bosch saa yleisellä tasolla tietoja muun muassa verkkopalvelun käytöstä, kävijämääristä ja muista verkkopalvelun käyttämisen tietojäljistä, mitä Bosch voi hyödyntää palveluidensa parantamiseksi.

 

Bosch voi kerätä evästeiden avulla tietoja käyttäjän ostokäyttäytymisestä ja palveluiden käyttämisestä sekä käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tällaista tietojen keräämistä ja käyttämistä. Käyttäjä voi kieltää tällaisen tiedon keräämisen ja käyttämisen markkinointitarkoitukseen ilmoittamalla siitä Boschille. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toimimisen omilla selaimen asetuksillaan. Evästeiden toiminnan estäessään käyttäjä hyväksyy, etteivät verkkopalvelun kaikki toiminnot tai ominaisuudet (kuten verkkokaupan ostoskoritoiminto) mahdollisesti ole käyttäjän käytettävissä.

 

Bosch käsittelee henkilötietoja rekisteriselosteessa mainituin tavoin.

 

15. Tietoturva

 

Bosch pyrkii asianmukaisesti ja kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan verkkopalvelun tietoturvasta sekä siitä, etteivät verkkopalvelu, niitä ylläpitävät palvelimet tai Boschin lähettämät viestit sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia tai osia.

 

16. Sovellettava lainsäädäntö

 

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mikäli osapuolille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet sitoutuvat pyrkimään ensisijaisesti neuvotteluin ratkaisemaan tällaiset erimielisyydet. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

Jos yksittäiset määräykset asiakkaan kanssa solmitussa sopimuksessa tai näissä yleisissä sopimusehdoissa mitätöidään joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Määräys, joka mitätöidään joko kokonaan tai osittain, korvataan määräyksellä, jonka taloudellinen arvo vastaa mahdollisimman hyvin mitätöityä määräystä.

 

17.  Asiakaspalvelu

 

Jos asiakkaalla on kysyttävää ostotilauksestaan tai tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia, hän voi ottaa yhteyttä Bosch-yrityksen asiakaspalveluun (Bosch Service Centre for Power Tools):

 

Puhelin: 0800 98044 (maksuton)

Faksi: 010 296 1838

Sähköposti: ew@boschasiakaspalvelu.com