DK_Logo_CMYKlogo-carte-bleue
Следпродажбен сервиз
Продължаване

Търсене на резервни части

Нашата онлайн търсачка е бърза и лесна за използване, като ти дава възможност да откриеш оригинални резервни части за твоя електроинструмент. Само въведи номера на типа на твоя инструмент в полето за търсене. Като алтернатива можеш също да търсиш използвайки името на инструмента или директно търсене по каталожния номер на резервната част. Моля не използвай никакви номера, намиращи се на опаковката на твоя инструмент.
Продължаване

Как мога да идентифицирам моя инструмент?

Ще откриеш информацията директно върху табелката с името на инструмента. Нашия съвет: При търсене използвай 10-цифровия номер на типа инструмент, тъй като той е уникален идентификатор на твоя инструмент. Ако табелката с името на инструмента вече не е четлива, можеш също да използваш името на инструмента при търсене.
Номер на типа инструмент

Можеш да откриеш номера на типа инструмент върху табелката с името на инструмента. Той винаги е съставен от 10 цифри и е уникален идентификатор на инструмента.

Име на инструмента

Името на инструмента е изписано на корпуса на твоя инструмент.