Käyttöehdot

Marraskuu 2020

 1. Yleistä
  1. Nämä ovat Robert Bosch Oy, Robert Huberin tie 16 A 01510 Vantaa, Suomi, Y-tunnus 0106432-1, yhtiön (jäljempänä "Bosch") verkkokaupan (jäljempänä "verkkokauppa") yleiset käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä "ehdot"), joita sovelletaan internetsivujen välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Boschin ja asiakkaan (jäljempänä "asiakas") välillä. Asiakkaan tai kolmansien osapuolten kauppaehtoja ei sovelleta tähän sopimukseen.
 2. Tuotteiden tilaaminen
  1. Verkkokaupassa esitellään valikoima tuotteita (sähkökäyttöisten työkalujen varaosia). Asiakas voi valita varaosat tästä tuotevalikoimasta valitsemalla halutun tuotteen ja kappalemäärän ja lisäämällä tuotteet ostoskoriin. Verkkokaupassa voi asioida asiakas jonka toimitusosoite on manner-Suomessa. Kuluttaja-asiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias.
 3. Tilauksen vastaanoton vahvistaminen ja tuotteiden saatavuus
  1. Kun Bosch on vastaanottanut asiakkaan tekemän tilauksen, asiakas voi tulostaa itselleen vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ja siitä, että tilauksen käsittely aloitetaan. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksensa. Vahvistus vastaanottamisesta ei merkitse tilauksen sitovaa hyväksymistä.
  2. Verkkokaupassa on esillä erilaisia tuotteita, joiden valmistusmäärät ja saatavuus vaihtelevat. Bosch ei voi taata verkkokaupassa myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä.
  3. Boschilla on oikeus hyväksyä tai hylätä tilaus kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä kun Bosch on vastaanottanyt tilauksen. Ostosopimus syntyy ainoastaan silloin kun Bosch on hyväksynyt tilauksen. Boshilla on oikeus rajoitaa tilaus normaaliin kotitalousmäärään.
  4. Asiakkaalle ilmoitetaan seitsemän (7) työpäivän kuluessa, jos tuotteita ei voida toimittaa kokonaan tai osittain. Jo suoritetut maksut palautetaan välittömästi.
  5. Mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Bosch varaa oikeuden toimittaa asiakkaalle korvaava tuote, joka on käyttötarkoitukseltaan ja laadultaan vastaava ja yhtä sopiva kuin tilattu tuote. Korvaavan tuotteen hinta ei saa ylittää tilattua tuotetta, ellei asiakas hyväksy korkeampaa hintaa. Mikäli tuotetta ei ole lainkaan toimittaa, kaupan katsotaan peruuntuneen. Bosch toimittaa vain täydellisiä tilauksia, ei jälkitoimituksia.
  6. Bosch tallentaa sopimusehdot. Asiakas voi tulostaa sopimusehdot.
 4. Hinnat
  1. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuotetiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Bosch pidättää oikeuden muuttaa tuotteiden hintoja.
  2. Tuotteiden hintoihin lisätään aina kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelymaksuja.
 5. Toimitusehdot
  1. Tuotteet toimitetaan pakettilähetyksenä. Kotiinkuljetuksessa tilaus toimitetaan suoraan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen ma-pe klo 9.00 - 21.00 välisenä aikana. Kuljetusliike sopii tarvittaessa asiakkaan kanssa toimituksen ajankohdan puhelimitse.
  2. Verkkokaupasta tilatut tuotteet toimitetaan asiakkaan koti- tai muuhun asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen Manner-Suomessa. Tuotteita ei toimiteta Ahvenanmaalle.
  3. Bosch pyrkii toimittamaan tilaushetkellä varastossa olevat tuotteet asiakkaalle noin 7 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Toimitus voi kuitenkin poikkeuksellisesti, muun muassa tuotteiden tilapäisen loppumisen vuoksi,kestää normaalia pidempään. Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Bosch pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle viivästyksestä asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen.
  4. Bosch ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen, taikka ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.
  5. Asiakkaalta peritään tilauksen yhteydessä yksilöitävät toimituskulut kustakin tilauksesta.
  1. Toimituskulut ovat 10,08 € (alv 24%). Tähän lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.
  2. Vain täydelliset tilaukset sallitaan, ei jälkitoimituksia.
 6. Maksuehdot
  1. Asiakas voi maksaa tilaamansa tuotteet Mastercard tai Visa luottokorteilla.
  2. Jos maksua ei voida suorittaa tai jos luottokortti hylätään, asiakkaan on maksettava hinta ja mahdolliset lisäkustannukset 10 päivän kuluessa palvelun vastaanottamisesta. Nämä kustannukset sisältävät kustannukset, jotka aiheutuvat maksutoimeksiannon tai luottokortin hylkäämisen tai maksamatta jättämisen ja palauttamisen yhteydessä. Asiakkaan on maksettava korkoa korkolain mukaisesti.
 7. Peruutusoikeus
  Jos asiakas on myös kuluttaja, asiakkaalla on lakisääteinen peruuttamisoikeus. Peruutuksen ehdot ja oikeudelliset seuraukset ilmenevät alla olevista tiedoista.Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa ilman perusteluja.

  Irtisanomisaika on 14 päivää päivästä, jolloin 1) sinä tai kolmas osapuoli (joka ei ole rahdinkuljettaja) on vastaanottanut tavarat; 2) jos on kyse useista tavaroista, jotka olet tilannut yhdessä tilauksessa, mutta jotka toimitetaan erissä, sinä tai kolmas osapuoli (joka ei ole rahdinkuljettaja) on vastaanottanut tavarat; tai 3) jos kyseessä on osatoimituksena toimitetun tavaran toimittamista koskeva sopimus, sinulle tai kolmannelle osapuolelle (joka ei ole operaattori) viimeinen osittainen toimitus tai viimeinen osa.

  Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinum täytyy ilmoittaa meille kirjallisesti (esim. kirjeitse tai sähköpostilla) siitä, että olet päättänyt perua tämän sopimuksen.

  Robert Bosch Oy

  Robert Huberin tie 16 A

  01510 Vantaa

  Puhelin: 0800 98044

  Sähköposti: powertools@fi.bosch.com

  Peruuttamisaika katsotaan päteväksi, kun peruutusviesti lähetetään ennen perumisoikeusajan päättymistä.

  Peruutuksen seuraukset:

  . Peruutusoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että palautettava tuote on käyttämätön ja se on pakkauksineen kohtuudella myytävissä edelleen.

  Jos peruutat tämän sopimuksen, me palautamme sinulle kaikki suorittamasi maksut, mukaan lukien toimituskulut (paitsi lisäkustannukset, jotka ovat syntyneet valittuasi toimitustavaksi muun kuin tarjoamamme edullisimman vakiokuljetuksen), välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden sisällä siitä päivästä lukien, jolloin olemme saaneet tiedon sopimuksen peruutuksesta.

  Jos tuotetta ei voida palauttaa tavanomaisella tavalla postitse, vastaa asiakas sen palautuskustannuksista.Bosch hyvittää peruutettujen tuotteiden arvon käyttäen asiakkaan palautuksen yhteydessä ilmoittamia pankkiyhteystietoja.

  Mikäli asiakas palauttaa tuotteen, asiakkaalle hyvitetään tuotteesta asiakkaan maksama hinta, vaikka tuotteen hinta olisi myöhemmin muuttunut.

  Tuotteiden palautusosoite on:

  Bosch Keskushuolto

  Robert Huberin tie 16a01510 VANTAA
 8. Omistusoikeuden pidättäminen
  1. Bosch pidättää itsellään omistusoikeuden tuotteisiin ennen kuin niiden ostohinta on maksettu kokonaisuudessaan.
  2. Ennen omistusoikeuden siirtymistä asiakkaalle hän on velvollinen käsittelemään tuotteita varovaisesti.
  3. Omistusoikeuden siirtymiseen asti, asiakkaan on ilmoitettava välittömästi Boschille, jos tuotteen on ottanut haltuunsa kolmas henkilö, esim. jos se on takavarikoitu tai jos se on vahingoittunut tai tuhoutunut. Asiakkaan on myös ilmoitettava välittömästi Boschille, jos tuote on vaihtanut omistajaa tai asiakkaan osoitte on muutunut.
  4. Boschilla on oikeus poiketa tästä sopimuksesta ja vaatia tuotteen palauttamista tapauksissa, joissa asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja, etenkin tapauksissa, joissa maksu on myöhässä.
 9. Vahinkoriskin siirtyminen
  1. Bosch on vastuussa tuotteista kuljetuksen aikana. Ostettujen tuotteiden vahinkoriski siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet toimitetaan hänelle.
 10. Takuu
  1. Takuuaika alkaa tavaroiden toimituksesta ja kestää kaksi (2) vuotta.
  2. Takuu ei kata:
   - käytöstä johtuvaa kulumista tai muuta normaalia kulumista;
   - sellaisia vaurioita, jotka syntyvät vahinkoriskin siirtymisen jälkeen ja aiheutuvat väärästä käsittelystä, varastoinnista tai asentamisesta, asennus- ja käsittelyohjeiden noudattamatta jättämisestä, kohtuuttomasta rasituksesta tai käytöstä tai huollon tai kunnossapidon puutteesta;
   - force majeuren aiheuttamia vaurioita, erityisesti sellaisia, jotka johtuvat ulkopuolista tekijöistä, joita ei voitu olettaa sopimuksessa ja vaurioita, jotka johtuvat tavaroiden käyttämisestä sellaisella tavalla, jota ei oletettu sopimuksessa ja joka ei vastaa normaalia käyttöä.
  3. Boschin harkinnassa on, korjataanko tuotteiden vauriot vai korvataanko tuotteet uusilla tuotteilla. Boschilla on oikeus kieltäytyä virheen korjaamisesta, mikäli siitä aiheutuu kohtuuttomia kuluja Boschille.
  4. Jos virhettä ei voida korjata, asiakas voi halutessaan vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista, mikäli virhe ei ole vähäinen.
 11. Vastuun rajoittaminen
  1. Tuottamuksellisissa velvollisuuden laiminlyöntitapauksissa Bosch-yrityksen vastuu rajoittuu suoriin ja ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, jotka ovat sopimukselle tyypillisiä. Tämä pätee myös silloin, kun tuottamukselliseen velvollisuuden laiminlyöntiin syyllistyy Bosch-yrityksen lakimääräinen edustaja tai Bosch-yrityksen velvollisuuden täyttämisestä vastaava työntekijä.
  2. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske asiakkaan vaatimuksia, jotka perustuvat tuotevastuuseen. Lisäksi ne eivät koske asiakkaan fyysisiä vammoja, terveydellisiä haittoja tai kuolemaan johtavia vahinkoja, jotka luetaan Bosch-yrityksen syyksi.
 12. Asioiminen verkkokaupassa
  1. Jos verkkokaupasta on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, Bosch ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. Jos Bosch saa tietoonsa, että ulkoisten sivustojen sisältö on lainvastaista, Bosch poistaa linkin tällaisiin sivustoihin omasta sivustostaan viipymättä.
 13. Tietojen tallentaminen ja tietosuoja
  1. Verkkopalvelun kautta välitettäviä Boschin asiakkaiden ja muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joilla on asiallinen yhteys Boschin toimintaan, tallennetaan Boschin asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin.
   .Bosch käsittelee asiakkaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä näiden ehtojen toteuttamiseksi ja vain lain sallimissa puitteissa. Asiakas hyväksyy ja vahvistaa näiden henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tässä laajuudessa. Tietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavana erillisestä tietosuojatiedoitteessa.
  2. Bosch voi käyttää verkkopalvelussa nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa, jonka avulla tyypillisesti kerätään tiettyjä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, selaimen tyyppi ja tieto siitä, miltä internetsivulta käyttäjä tuli verkkopalveluun. Evästeiden avulla Bosch saa yleisellä tasolla tietoja muun muassa verkkopalvelun käytöstä, kävijämääristä ja muista verkkopalvelun käyttämisen tietojäljistä, mitä Bosch voi hyödyntää palveluidensa parantamiseksi.Bosch voi kerätä evästeiden avulla tietoja käyttäjän ostokäyttäytymisestä ja palveluiden käyttämisestä sekä käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tällaista tietojen keräämistä ja käyttämistä. Käyttäjä voi kieltää tällaisen tiedon keräämisen ja käyttämisen markkinointitarkoitukseen ilmoittamalla siitä Boschille. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toimimisen omilla selaimen asetuksillaan. Evästeiden toiminnan estäessään käyttäjä hyväksyy, etteivät verkkopalvelun kaikki toiminnot tai ominaisuudet (kuten verkkokaupan ostoskoritoiminto) mahdollisesti ole käyttäjän käytettävissä.Bosch käsittelee henkilötietoja tietosuojatiedoitteessamainituin tavoin.
 14. Tietoturva
  1. Bosch pyrkii asianmukaisesti ja kohtuullisin toimenpitein huolehtimaan verkkopalvelun tietoturvasta sekä siitä, etteivät verkkopalvelu, niitä ylläpitävät palvelimet tai Boschin lähettämät viestit sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia tai osia.
 15. Sovellettava lainsäädäntö
  1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mikäli osapuolille syntyy tästä sopimuksesta tai sen soveltamisesta erimielisyyttä, osapuolet sitoutuvat pyrkimään ensisijaisesti neuvotteluin ratkaisemaan tällaiset erimielisyydet. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovinnolliseen neuvottelutulokseen, erimielisyys ratkaistaan Suomessa, Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin viedä riidan kotipaikkansa yleisen alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.
  2. Jos yksittäiset määräykset asiakkaan kanssa solmitussa sopimuksessa tai näissä yleisissä sopimusehdoissa mitätöidään joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muiden määräysten voimassaoloon. Määräys, joka mitätöidään joko kokonaan tai osittain, korvataan määräyksellä, jonka taloudellinen arvo vastaa mahdollisimman hyvin mitätöityä määräystä.
 16. Asiakaspalvelu
  1. Jos asiakkaalla on kysyttävää ostotilauksestaan tai tilauksen tekemisessä ilmenee ongelmia, hän voi ottaa yhteyttä Bosch-yrityksen asiakaspalveluun (Bosch Service Centre for Power Tools):
 17. Puhelin: 0800 98044 (maksuton)
  Sähköposti: powertools@fi.bosch.com