DK_Logo_CMYKlogo-carte-bleue
Nastaviti

Traži rezervne dijelove

Naša mrežna pretraga je brza i jednostavna za upotrebu, a omogućuje pronalazak originalnih rezervnih dijelova za vaš električni alat. Dovoljno je u polje za pretraživanje unijeti kataloški broj alata. Umjesto toga, pretraživati možete i prema nazivu alata ili izravno prema kataloškom broju. Nemojte upotrebljavati brojeve s ambalaže alata.
Nastaviti

Kako mogu prepoznati svoj alat?

Ove podatke potražite izravno na nazivnoj pločici alata. Naša preporuka: Upotrijebite kataloški broj alata od 10 znamenki za pretragu jer je to jedinstvena identifikacijska oznaka vašeg alata. Ako nazivna pločica alata više nije čitljiva, pretragu možete izvršiti i prema nazivu alata.
Kataloški broj alata

Kataloški broj alata nalazi se na nazivnoj pločici alata. Uvijek se sastoji od 10 znamenki i jedinstvene identifikacijske oznake alata.

Naziv alata

Naziv alata piše na kućištu alata.