DK_Logo_CMYKlogo-carte-bleue
Postprodajni servis
Nastavak

Pretraži rezervne delove

Naša pretraga na mreži je brza i jednostavna za korišćenje i omogućava vam da pronađete originalne rezervne delove za svoj električni alat. Jednostavno unesite broj vrste vašeg alata u polje za pretragu. Alternativno, možete da pretražujete i pomoću naziva alata ili da direktno pretražujete broj rezervnog dela. Nemojte koristiti brojeve koji se nalaze na pakovanju vašeg alata.
Nastavak

Na koji način mogu da identifikujem svoj alat?

Informacije ćete pronaći direktno na nazivnoj pločici vašeg alata. Naš savet: Prilikom pretraživanja koristite 10-cifreni broj vrste alata, jer je to jedinstveni identifikator vašeg alata. Ako nazivna pločica vašeg alata više nije čitljiva, možete da pretražujete i koristeći naziv alata.
Broj vrste alata

Broj vrste alata možete da pronađete na nazivnoj pločici vašeg alata. On se uvek sastoji od 10 cifara i predstavlja jedinstveni identifikator.

Naziv alata

Naziv alata je napisan na kućištu alata.